Tiện ích mở rộng ERP từ bên thứ ba

ERP là một giải pháp dài hạn đòi hỏi đi đường dài chứ không phải ngắn hạn. Chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp không thể triển khai toàn bộ hệ thống ERP cùng một lúc do nhiều lý do khác nhau, thay vào đó các doanh nghiệp có thể triển khai từng phần. Sau một thời gian, những giải pháp này có thể được mở rộng để phù hợp với các quy trình kinh doanh đã được cải tiến hoặc thậm chí có thể liên kết những quy trình hoàn toàn mới giữa các bộ phận khác nhau.

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng tính năng mở rộng, phát triển hoặc tích hợp cần thiết dựa trên những yêu cầu lĩnh vực của khách hàng. Chúng tôi đánh giá, lựa chọn, đề xuất và triển khai các giải pháp mở rộng phù hợp nhất, tập trung vào việc hoàn thiện cấu trúc toàn hệ thống và duy trì hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Giải pháp của chúng tôi:

  • Tăng cường ngành dọc với các giải pháp của bên thứ 3
  • Các giải pháp quản lý bất động sản, quản lý công sản và quản lý dự án
  • Sản xuất đơn chiếc hoặc sản xuất theo quy trình
  • Hệ thống quản lý nhà kho
  • Kinh doanh bán lẻ với kênh Omni và hệ thống POS
  • CRM kỹ thuật số và việc đo lường chỉ số tiếp nhận và phản hồi của xã hội
Scroll to Top