So sánh VAS và IFRS: Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối

Grant Thornton cung cấp tư vấn giải pháp công nghệ số

Tài liệu này là một trong chuỗi các ấn phẩm hướng dẫn do Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam lập và chuyển đổi các báo cáo tài chính từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Trong ấn phẩm kỳ trước về so sánh những khác biệt chính giữa VAS và IFRS (Tại đây [ 1805 kb ] [ 1805 kb ]), chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người đọc quan tâm đến chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS, cũng như các câu hỏi chuyên sâu về chuyển đổi kế toán đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Một trong các vấn đề được nhiều người đọc quan tâm và đặt câu hỏi khi chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS là áp dụng chính sách ghi nhận doanh thu phù hợp theo IFRS, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều kênh phân phối bao gồm bán hàng trực tiếp, bán hàng qua đại lý, bán hàng qua đơn vị phân phối và việc áp dụng linh hoạt các chương trình chiết khấu, giảm giá, hoàn tiền. Việc các hợp đồng kinh tế bao gồm các điều khoản nêu trên dẫn đến việc hạch toán kế toán khác nhau theo IFRS và do đó, cần phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng chính sách kế toán theo IFRS một cách phù hợp.

Trong ấn phẩm này, chúng tôi tổng hợp các nội dung khác biệt chính trong ghi nhận doanh thu bán hàng, và các tình huống cụ thể trong các trường hợp doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh bán hàng khác nhau, bao gồm các chương trình thúc đẩy bán hàng. Mặc dù các nội dung trong ấn phẩm này không bao trùm hết các tình huống liên quan đến ghi nhận doanh thu trong thực tiễn, ấn phẩm này sẽ mang đến các thông tin hữu dụng cơ bản cho người sử dụng trong công tác ghi nhận kế toán doanh thu theo IFRS.

Trong các ấn phẩm tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu các khác biệt giữa VAS và IFRS và các chủ đề khác nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm hướng dẫn này sẽ hữu dụng cho Quý vị trong việc thực hiện những bước phân tích đầu tiên về các khác biệt chính.

Tải xuống ấn bản đầy đủ của chúng tôi “So sánh VAS và IFRS: Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối” TẠI ĐÂY.

Grant Thornton cung cấp tư vấn giải pháp công nghệ số

Scroll to Top