So sánh giữa chuẩn mực kế toán VAS và IFRS – Hướng dẫn những khác biệt chính

business, success, winning-163464.jpg

Ấn phẩm hướng dẫn này do Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam lập và chuyển đổi các báo cáo tài chính từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Theo lộ trình áp dụng IFRS ban hành theo Quyết định của Bộ Tài chính Việt Nam cho giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các doanh nghiệp sẽ có giai đoạn chuẩn bị cho việc chuyển đổi cũng như hiểu rõ các yêu cầu. Mặc dù ngày dự kiến áp dụng bắt buộc IFRS còn tương đối xa, việc chuẩn bị và đưa ra chiến lược triển khai kịp thời sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang IFRS được suôn sẻ và tiết kiệm chi phí.

Ấn phẩm hướng dẫn này tập trung vào việc hệ thống những khác biệt chính giữa VAS và IFRS, từ đó cho phép các doanh nghiệp đưa ra những đánh giá đầu tiên về các khác biệt quan trọng dự kiến cũng như các lưu ý khi thực hiện việc chuyển đổi. Ấn phẩm hướng dẫn này được thiết kế để tổng hợp những khác biệt chính đối với yêu cầu về trình bày tổng thể báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các chủ đề quan trọng khác.

Trong các ấn phẩm tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn giúp doanh nghiệp xác định công việc nào cần được ưu tiên trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi và những hoạt động nào có thể thực hiện sau, hướng dẫn chuyên sâu các khác biệt giữa VAS và IFRS và các chủ đề khác nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm hướng dẫn ban đầu này sẽ hữu dụng cho Quý vị trong việc thực hiện những bước phân tích đầu tiên về các khác biệt chính.

Scroll to Top