Phân tích dữ liệu Quản trị Doanh nghiệp

Chúng tôi đặt niềm tin vào những giá trị mà dữ liệu có thể mang đến cho sự thành công và phát triển của mọi doanh nghiệp. Đội ngũ của chúng tôi giúp thiết kế kiến trúc dữ liệu được hỗ trợ bằng các công cụ, để hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp và mang đến nhiều thông tin hữu ích cho ban quản lý.

Sự khác biệt của chúng tôi đến từ nhiều năm kinh nghiệm trong các ngành nghề khác nhau, điều này cho phép dịch vụ của chúng tôi mang tính đặc trưng của ngành và được tùy chỉnh hiệu quả với hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp khách hàng.

Các giải pháp của chúng tôi:

  • Phân tích nhu cầu Thông tin Quản trị trí tuệ doanh nghiệp
  • Chiến lược triển khai, phát triển và chuyển đổi Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh
  • Thiết kế giải pháp Thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh
  • Giải pháp trực quan hoá dữ liệu
  • Cố vấn về chất lượng dữ liệu
  • Triển khai áp dụng thuận tiện
Scroll to Top