CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

công nghệ kỹ thuật số chiến lược

Ứng dụng các tiến bộ về khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động vận hành đã trở thành chiến lược trọng điểm của nhiều doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Lãnh vực kế toán tài chính là một trong các lãnh vực có tốc độ chuyển đổi nhanh, hiệu quả và mức độ áp dụng rộng rãi.

Kỹ thuật số là gì

Kỹ thuật số là sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến có khả năng ảnh hưởng và làm thay đổi các hoạt động cũng như chuyển đổi mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp.

công nghệ kỹ thuật số chiến lược

Các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến

Trí tuệ nhân tạo (AI) & Máy học

Tận dụng sức mạnh của dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết bằng cách phân tích và sử dụng dữ liệu và hành vi của các đối tượng cụ thể (như khách hàng)

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)

Là một nền tảng an toàn để mã hóa các thông tinh và tài sản số, hỗ trợ cho giao thức ngang hàng (P2P) và tạo ra môi trường giao dịch an toàn.

Tự động hóa các qui trình (RPA)

Tự động hóa các quy trình thủ công và lặp đi lặp lại thay thế các công việc do con người thực hiện.

Internet vạn vật (IoT)

Là hệ sinh thái nơi các thiết bị có thể tương tác lẫn nhau một cách dễ dàng để cung cấp các trải nghiệm giao tiếp nâng cao.

Thực tế ảo và mô hình giả lập

Thế giới ảo & mô hình giả lập giúp nâng cao trải nghiệm trong thế giới thực bằng cách sử dụng các yếu tố như hình ảnh, âm thanh… và tạo ra mô hình ảo của một đối tượng vật lý. Các công nghệ này trợ giúp trong việc ra quyết định thông qua việc mô phỏng, phân tích kịch bản … bằng cách sử dụng các dữ liệu theo thời gian thực.

chuyển đổi kỹ thuật số

Thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số trong kế toán và tài chính

Chuyển đổi kỹ thuật số liên quan đến việc tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào các quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Những thay đổi và phát triển vượt bậc gần đây trong công nghệ kỹ thuật số đã cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức những công cụ tiến tiến để họ có thể chuyển đổi kỹ thuật số đối với một loạt các quy trình và hoạt động kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc biệt, việc chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành tài chính và kế toán đã được đẩy nhanh trong và sau đại dịch COVID-19, khi các mô hình kinh doanh, cách thức vận hành doanh nghiệp đã thay đổi và được định hình lại. Đối với nhiều doanh nghiệp, áp dụng kỹ thuật số và chuyển đổi số là những động lực chính cho các doanh nghiệp tồn tại, phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của mình.

Một số công nghệ tiên tiến đã được áp dụng trong tài chính kế toán trong thời gian vừa qua

Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Phân tích dữ liệu và số liệu khi được thiết kế và áp dụng phù hợp, có thể cải thiện chất lượng và tiết kiệm thời gian rất nhiều trong việc dự đoán và phân tích các rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh… cũng như đưa ra các kế hoạch để giải quyết chúng.

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cho phép các nhân viên kế toán dành nhiều thời gian hơn để phân tích và diễn giải dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược và thực hiện các kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch tài chính.

Blockchain

Là một loạt dữ liệu được số hóa, mã hóa và chống giả mạo nên blockchain có thể nâng cao độ chính xác và tính bảo mật của các giao dịch số và tài sản số. Công nghệ này cho phép chia sẻ thông tin trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính một các an toàn và hiệu quả.

Các ứng dụng thực tế của blockchain vẫn đang liên tục phát triển (các đồng tiền kỹ thuật số là một ví dụ điển hình), cho nên các tổ chức tài chính cần có tầm nhìn dài hạn để phát huy hết tiềm năng vô cùng to lớn của nó.

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)

RPA có thể thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại với hiệu quả và độ chính xác cao hơn con người. Do đó, nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và giải phóng nhân viên cho các công việc có giá trị cao hơn và thú vị hơn.

RPA có thể được tích hợp với các công nghệ và kỹ thuật tiến tiến khác (như trí tuệ nhân tạo và máy học) để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn đòi hỏi một số dạng khả năng nhận thức hoặc tư duy cấp cao gần tương tự như nhận thức và tư duy của con người.

ERP và công nghệ điện toán đám mây

Ưu tiên xây dựng nền tảng kỹ thuật số với trung tâm là hệ thống ERP (back-end) kết hợp với các giải pháp chuyên biệt theo nghành nghề và đặc thù kinh doanh (front-end) và kết nối với các giải pháp ngân hàng số của các tổ chức tài chính tín dụng cũng như các dịch vụ hành chính số của chính phủ (e-gov., e-invoice, e-tax…).

Điện toán đám mây: điện toán đám mây đã trở thành công nghệ phổ biến. Nó là một giải pháp hữu hiệu để mọi doanh nghiệp, tổ chức có thể tiếp cận và áp dụng các giải pháp kỹ thuật số trên diện rộng, không giới hạn về mặt không gian, thời gian, số lượng đơn vị, người sử dụng cùng với chi phí ngày càng hợp lý hơn.

Kết luận

Đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số vừa là chất xúc tác vừa là động lực để các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá trong kinh doanh cũng như đạt được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một chiến lược chuyển đổi số phù hợp và hiệu quả phải bao hàm được các yếu tố “3D: Digital – Data – Design”(Kỹ thuật số – Dữ liệu – Thiết kế) gắn liền với các thành phần cốt lõi trong doanh nghiệp “3P: People – Process – Policy” (Con người – Qui trình – Chính sách). Và quan trọng nhất, nó phải phục vụ được Mục tiêu chiến lược dài hạn của doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu trong từng giai đoạn phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Với những chia sẻ trên về chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành kế toán tài chính, Grant Thornton hi vọng đã giúp anh chị có thêm những thông tin về các xu hướng công nghệ được áp dụng vào doanh nghiệp như thế nào trong thời đại 4.0. Nếu doanh nghiệp của anh chị đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát và tối ưu quy trình hoạt động của doanh nghiệp, hãy liên hệ đến Grant Thornton Việt Nam qua hotline: 84 28 3910 9128 để được tư vấn!

Scroll to Top